KOMPETENSMARKNADEN DÄR SENIORA
INGENJÖRER OCH FÖRETAG MÖTS

Julgran bla 1SliderDamenSpecialist1HoppgubbeProjektledare

Julgran bla 1

GOD JUL

OCH

GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR

SENIORINGENJÖRERNA

Interim chefer

Med branschkunnande

Vakanser vid, barnledighet, tjänstledighet, sjukdom eller överbryggning vid omorganisationer. Vi har många ledare och linjechefer tillgängliga för korta eller längre uppdrag.

Specialister

I varje ingenjör bor en specialist

Vi samlar specialister inom energiområdet och de vi inte har i nätverket efterlyser vi via vårt vitt förgrenade kontaktnät.

 

SENIORER

Det är aldrig för tidigt att registrera sig!

Inga förpliktelser, inga kostnader bara möjligheter till uppdrag med spänning.

 

 

Projektledare

Allt från nätuppbyggnad till energiproduktion

Inget projekt är för litet eller stort. Erfarenhet från de flesta områden finns i nätverket.

 

Senioringenjörerna

Kompetensmarknaden där seniora ingenjörer och företag möts


Senioringenjörer – en intressant målgrupp

Inom alla områden är det viktigt att man har en fungerande marknad där köpare och säljare hittar varandra. När kompetens värderas före ålder har även uppdragsgivare ett stort intresse av att hitta resurser i målgruppen seniora ingenjörer. Tills nu har man inte nått seniorer då de knappast söker jobb via de traditionella kanalerna. Nu ser vi en förändring! Uppdragsgivare anpassar sina erbjudanden även för senioringenjörer och rekryteringsbehov omformuleras till uppdragsbeskrivning.

 

Senioringenjörer – en tillgång

Ingenjörer är en ständigt efterfrågad yrkesgrupp. Generellt är det en stor brist och det finns studier på att om 15 år behövs det 30 000 ingenjörer till. Energibranschen har redan idag problem att hitta rätt kompetenser och inom elkraftsektorn är läget prekärt. Stora insatser görs för att attrahera ungdomar att välja en framtid i energibranschen men innan det ger resultat går det ett antal år.

 

Ökad frihet och höjd pensionsålder

Tydliga signaler från politikerhåll pekar på att vi måste arbeta längre för att få en tillfredsställande pension. Olika ekonomiska styrmedel diskuteras för att göra det attraktivt att vara aktiv på arbetsmarknaden högre upp i ålder. För den som vill avsluta sin karriär i energibranschen som senioringenjör/konsult och därmed styra sin tid finns det många spännande utmaningar.

 

Välkommen till Senioringenjörerna!