KOMPETENSMARKNADEN DÄR SENIORA
INGENJÖRER OCH FÖRETAG MÖTS

Våra nyheter

Pressmeddelande 2012-11-07

7 november, 2012

Senioringenjorer.se en ny kompetensmarknad för energibranschen! En av energibranschens största utmaningar är att hitta kompetent personal. Beräkningar visar att ca 8 000 personer lämnar branschen genom pensionsavgångar de närmaste åren. Stora insatser görs för att attrahera ungdomar att välja en framtid i energibranschen. Men vad gör vi tills dessa är redo? Pressmeddelande 121107

» Läs hela nyheten