SIR - Senioringenjörer

 

 

Det våras för Senioringenjörerna!

Vi märker ett tydligt ökat intresse för våra konsulter. Behovet av erfarna resurser för Energimarknaden ökar stadigt och i synnerhet inom eldistribution. I takt med detta ökar också Senioringenjörernas antal då många väljer att fortsätta som Senioringenjörer när de blir lite äldre.
Vi har intervjuat två av våra Senioringenjörer för att få en bild av hur de tycker det är att erbjuda sina tjänster via SIR Senioringenjörer.
Hans-Göran Lindström är en välkänd profil i branschen och Bosse Doverbjörk som är mycket erfaren när det gäller elsäkerhetsfrågor och jordningsutrustningar. Bägge är tillgängliga via SIR Senioringenjörer.

Vi söker fler Representanter som kan sälja våra tjänster. Har du kontaktnät i branschen, tycker det är roligt att jobba med affärer och en förtroendeskapande framtoning? Då har du stor möjlighet att bli en framgångsrik Representant.
Vill du bli Senioringenjör, Representant eller har behov av resurser? Registrera ditt intresse lite längre ned.

SIR Senioringenjörer - en rik källa där man hittar kompetenta och erfarna ingenjörer.
 

 

Backsippan, 
ett säkert vårtecken!

 

Backsippan, Pulsatilla vulgaris, har nu börjat blomma. Den är fridlyst och växer till exempel på sluttningar till rullstensåsar i de södra och mellersta delarna av landet, upp till Uppland.

 

 

 

Senioringenjör på uppdrag!

Hans-Göran Lindström är en av våra Senioringenjörer som är ute på spännande uppdrag. Vi har intervjuat honom för att få en inblick i hur han ser på att vara Senioringenjör.

 

Hans-Göran Lindström

Hans-Göran Lindström

 

Vad är fördelen med att ta uppdrag via Senioringenjörerna?
Det är enkelt sätt att hålla sig ajour med vilka möjligheter som finns till uppdrag i branschen. Uppdragsförfrågningar kommer via e-mail. Är jag intresserad klickar jag bara på en intresseknapp så startar det uppdragsprocessen.

Hur kommer det sig att du vill fortsätta bidra till branschen?
Jag har jobbat som anställd hela tiden och har haft ett sug att testa mina färdigheter som egen. Att fortsätta jobba under friare former är perfekt. Jag frisk och fräsch och känner att jag kan bidra på ett positivt sätt till uppdragsgivaren.

 

Hur är det att vara ute på uppdrag?
Kul, man är en i gänget och delaktig avdelningens arbete. En fördel är att man kan ha fullt fokus på specificerade uppdrag. All erfarenhet som jag har sen tidigare uppskattas då mina kunskaper kan användas inom många olika områden.

Vilken bakgrund har du?
Jag har varit anställd på ett större energiföretag med verksamhet inom alla områden och jobbat där med de flesta frågorna inom eldistribution.

Inom vilket område har du uppdragsintresse?
Projektframtagning, projektledning inom eldistribution och mentorskap är det jag brinner mest för.

Skulle du rekommendera andra att ta uppdrag via Senioringenjörerna?
Ja definitivt, branschen behöver resurser inom alla områden. Min rekommendation är vara registrerad hos Senioringenjörerna oavsett om man är intresserad av uppdrag i Energibranschen nu eller senare.

 

 

 

Senioringenjör med elsäkerhet i fokus

Bosse Doverbjörk är välkänt ansikte för många och känd för sitt kunnande och engagemang framför allt när det gäller det praktiska elsäkerhetsarbetet i anläggningar och personsäkerhet.
 

 

Vad är fördelen med att ta uppdrag via Senioringenjörerna?
Enkelt, slipper sälja mig själv, SIR sköter administrationen och kundkontakter. Väljer själv de uppdrag som jag är intresserad av.

Hur kommer det sig att du vill fortsätta bidra till branschen?
Jag känner mig inte färdig med mitt arbetsliv ännu. Då passar det bra att jobba vidare via Senioringenjörerna så jag kan jobba under friare former.
Det känns också bra att kunna ge tillbaka min erfarenhet till branschen som givit så mycket till min egen utveckling.

 

Bosse Doverbjörk

 

Hur är det att vara ute på uppdrag?
Stimulerande, att träffa kunder och lösa problem är alltid tillfredställande.

Vilken bakgrund har du?
Som så många i min generation har jag en bred erfarenhet av eldistribution både från leverantörssidan och eldistributionsföretag. Mitt fokus är och har varit Elsäkerhet både när det gäller anläggningar och personsäkerhet.

Inom vilka områden har du uppdragsintresse?
Att överföra min erfarenhet från elsäkerhetsarbete men även drift- och besiktningsuppdrag lockar.

Vad tycker du är de stora elsäkerhetsutmaningarna branschen står inför?
Att anläggningsägare tar det systematiska arbetsmiljöarbetet mer på allvar när det gäller elsäkerhet.

Skulle du rekommendera andra att ta uppdrag via Senioringenjörerna?
Ja, absolut! Ett enkelt sätt där man med stor frihet får tillgång till intressanta uppdrag.

 

 

 

Referensuppdrag

Vi har Senioringenjörer som täcker de flesta områden inom Energibranschen. Du har svårt att hitta mer erfarna och kompetenta konsulter. Här följer exempel på pågående och avslutade uppdrag.

Vilka behov har du? Testa oss gärna!

 

 

Eldistribution
- Provning & idrifttagning reläskydd
- Driftingenjör Eldistribution
- Drifttekniker Eldistribution
- Teknisk projektledning HVDC
- Leveranskontroll HVDC
- Nätoptimering Regionnät
- Åldersbestämning Eldistributionsnät
- Förnyelseplaner Eldistributionsnät
- NIS Dokumentation
- Uppdatering ATB Elanläggningar

 

Upphandling
- Upphandling Fiberentreprenader
- Upphandlingsunderlag insamlingstjänster
- Upphandlingsunderlag Ombyggnad av Stationer

Projektledning
- Projektledare Fiberentreprenader
- Organisationsutredningar
- Processutveckling rutiner
- Processer NIS Dokumentation

 

 

 

Utbildning / Mentorskap
- Mentorskap reläskydd
- Utbildare Jordningsutrustning
- Utbildare Elkraftteknik
- Utbildare Elnätsdokumentation
- Kursledare Mätvärdesinsamling

Fjärrvärme
- Utredning fjärrvärmeombyggnad

 

 

 

Uppdragsgivare

Vi har resurserna du behöver
Senioringenjörerna är en unik källa med erfarna och flexibla kompetenser. Här går kunnande före ålder, erfarenhet värderas och lojalitet samt flexibilitet är normen.

 

Senioringenjör

Registrera dig i vårt nätverk
Genom registrering hos oss får du kontinuerligt information vilka uppdrag som är på gång. Inga förpliktelser, inga kostnader bara möjligheter till uppdrag med spänning.

 

SIR Representant

En stimulerande utmaning
Vi söker personer som på det lokala planet vill utveckla vår verksamhet. Har du ett väl utvecklat nätverk inom energiområdet och förtroendeskapande framtoning? Då har du goda förutsättningar att bli en framgångsrik representant.

 

Uppdragsförfrågan

 

Registrera dig nu!

 

Intresseanmälan

 

 

 

 

 

SIR - Senioringenjörer Representanter

 

 

Gunnar Weidler

Gunnar Weidler

Representant Göteborg
073-3395695

gunnar.weidler@senioringenjorer.se

 

Ove Mählkvist

Ove Mählkvist

Representant Stockholm
073-3131334

ove.mahlkvist@senioringenjorer.se

 

Krister Henriksson

Krister Henriksson

Representant Stockholm
070-8806070

krister.henriksson@senioringenjorer.se

 

Richard Frank

Richard Frank

Representant Malmö
070-8517773

richard.frank@senioringenjorer.se

 

Ulf Ström

Ulf Ström

Representant
073-9420510

ulf.strom@senioringenjorer.se

 

Bo Forslin

Bo Forslin

VD och Kundansvarig
072-2780003

bo.forslin@senioringenjorer.se

 

 

 

 

Senioringenjörer i Sverige AB
info@senioringenjorer.se
08-68 43 96 96