KOMPETENSMARKNADEN DÄR SENIORA
INGENJÖRER OCH FÖRETAG MÖTS

Integritetspolicy, Senioringenjörer i Sverige AB, org.nr: 556846-4209

På Senioringenjörer i Sverige AB, nedan benämnt SIR Senioringenjörer, är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och jobbar därför aktivt med vårt dataskydd på företaget. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

- Vi skulle till exempel aldrig sälja eller köpa register och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt.

- Vi lagrar inga känsliga uppgifter och vi jobbar även aktivt med att rensa våra register.

- I vår integritetspolicy kan du ta del av vad för typ av uppgifter vi lagrar om dig och hur vi använder dom.

 

Ansvarig för insamling av personuppgifter

Peter Lyder är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta peter.lyder@senioringenjorer.se.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in uppgifter för att kunna administrera Uppdrag till nätverkets anslutna medlemmar ex vis

- Administrering av konsultprofiler såsom Personbeskrivningar, CV

- Utskick av uppdragserbjudanden, nyhetsbrev och andra erbjudanden

- Inbjudningar till seminarier, event, VIP kvällar mm.

- Kunna erbjuda medlemmen personlig service

Alla medlemmar har enkel tillgång till och har möjlighet att redigera sin profil på sin personliga ”Min sida”

För att kunna fullgöra avtal om uppdragserbjudanden lagrar vi i detta syfte

- Namn, Födelseår, Personnummer, E-post, Telefonnummer, Adress, Personbeskrivningar, CV

 

Lagringstid:
Vi lagrar dessa uppgifter tills samtycke återkallas. Personbeskrivningar/CV. 5 år efter senaste uppdrag raderas

 

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra SIR Senioringenjörer genom e-post, post och sociala medier samlar vi in personuppgifter.

 

Ändamål

- Administration vid utskick via e-post och post

  • - Kunna ge kunden personlig marknadsföring

 

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

- Namn

- Funktion

- E-post

- Postadress

 

Vi, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). För att förbättra webbplatsen använder Google Analytics cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna användningen av webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google.

Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Beroende av vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt.

 

Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter tills dess att samtycke återkallas.

 

Dina rättigheter

På SIR Senioringenjörer är vi alltid transparenta med de uppgifter vi lagrar om dig. Som medlem i nätverket har du alltid möjlighet att kontrollera dina uppgifter på din egen ”Min sida”. Alla som är registrerade har rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga.

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte längre finns anledning att vi lagrar dina uppgifter i det syfte dessa samlats in, du uttrycker avvikande ståndpunkt mot direktmarknadsföringsmål eller intresseavvägning eller om uppgifterna behandlas på ett olämpligt eller olagligt sätt. Du kan alltid be om att radera en del av den information vi har om dig, exempelvis om du vill finnas kvar som kund men inte få våra mailutskick.

Vi kan komma att behöva neka dig rätt till fullständig radering om det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot lagstiftning. Det kan exempelvis röra sig om bokförings- och skattelagar, penningtvätts- och banklagar och konsumenträttsligare.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter.

 

Var lagrar vi dina uppgifter?

På SIR Senioringenjörer strävar vi alltid efter att dina uppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra egna datasystem finns inom detta område, men i de fall vi behöver dela dina uppgifter kan vi inte alltid garantera att personuppgifterna endast behandlas i EU/EES. Det kan tillexempel vara så att de personuppgiftsbiträden vi använder oss själva, eller genom underleverantörer, lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi vidtar de åtgärder vi kan för att säkerhetsställa skyddsnivån på de personuppgifter som inte lagras inom EU/EES.

Skyddet av dina uppgifter

Vi på SIR Senioringenjörer vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.

 

Kontaktuppgifter

Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till peter.lyder@senioringenjorer.se.

Post och besöksadress: Turevägen 11, 191 47 Sollentuna.

Telefonnummer: 072-278 00 03.

 

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på www.senioringenjorer.se