KOMPETENSMARKNADEN DÄR SENIORA
INGENJÖRER OCH FÖRETAG MÖTS

UppdragsgivareVI HAR RESURSERNA

Energibranschen står inför många utmaningar som skall hanteras de närmaste åren: kompetensbrist, ny teknik, begränsande intäktsramar, Nordisk slutkundsmarknad m.m. Vi kommer se stora förändringar i branschen för att möta dessa utmaningar.

 

Vårt fokus – överbrygga kompetensbristen

Med Senioringenjörerna har vi ett klart fokus: att bidra till att överbrygga de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Senioringenjörerna samlar seniorer, i en eller annan mening, som är intresserade av nya utmaningar.

 

Omformulera rekryteringsbehov till uppdragsbeskrivning

Målgruppen seniorer nås inte via de normala rekryteringskanalerna då de inte är intresserade av tillsvidareanställningar. Med ett mer projektinriktat synsätt kan lösningen på resursbehoven vara seniorer på både kort och lång sikt. Genom att parallellt omformulera rekryteringsbehov till uppdragsbeskrivning nås även hela vårt nätverk med kandidater. Seniorer uppskattar flexibilitet vilket i många fall kan underlätta då många uppdrag varierar i intensitet.

 

Funktioner och roller

Nätverket omfattar alla typer av ledare och ingenjörer med lång erfarenhet av energibranschen med intresse av både korta och längre uppdrag. De flesta har arbetat en stor del av sitt yrkesverksamma liv i branschen och täcker flera olika områden. Utöver dessa finns specialister inom vitt skilda områden. Finns det ett väldigt specifikt behov av någon unik kompetens så kan vi troligtvis hitta det genom en efterlysning i nätverket eller via nätverkets kontakter.

 

Testa oss gärna

Kontakta oss gärna direkt via telefon, e-post eller via länken till höger där vi skapar en egen sida åt dig. Via en direkt länk kan du därefter ladda upp egna dokument, ex vis rekryteringsannonser, eller fylla i vårt malldokument som vi sen distribuerar ut i vårt nätverk.